Aplus Life hoạt động thế nào?
  1. 1. Nhà đầu tư sẽ là chủ sở hữu cơ sở kinh doanh vì được đứng tên trên hợp đồng công chứng thuê nhà với chủ nhà.
  2. 2. Nhà đầu tư được cam kết nhận tiền cố định hàng tháng cho tới khi hoàn vốn.
  3. 3. Thời gian hoàn vốn cho từng dự án Aplus sẽ công khai với nhà đầu tư trước khi ký hợp tác.
  4. 4. Sau khi hoàn vốn, nhà đầu tư chia sẻ lợi nhuận với Aplus theo tỷ lệ thoả thuận ngay từ trước khi ký hợp tác.
  5. 5. Aplus chịu trách nhiệm toàn bộ việc setup nội thất, quản lý vận hành, marketing, thu chi,…
  6. 6. Mỗi dự án Aplus chỉ chấp nhận DUY NHẤT một nhà đầu tư ký hợp đồng thuê nhà với chủ nhà và hợp đồng hợp tác với Aplus.
  7. 7. Aplus Life minh bạch với nhà đầu tư vì tất cả nhà đầu tư sẽ có ứng dụng kèm tài khoản để xem trực tiếp doanh thu từng phòng, từng toà nhà mà mình đầu tư.
Tất cả các nhà đầu tư sẽ được đội ngũ tư vấn của chúng tôi tư vấn cho mỗi dự án cụ thể tuỳ vào ngân sách. Aplus Life không phải sản phẩm huy động vốn với cam kết lợi nhuận cao mà chỉ là sản là sản phẩm chia sẻ cơ hội đầu tư ít rủi ro, lợi nhuận tốt hơn tiết kiệm truyền thống đồng thời đem tới giải pháp an cư cho các bạn trẻ, nâng tầm "nhà trọ truyền thống" góp phần an sinh xã hội.
Aplus Life hoạt động thế nào?
  1. 1. Nhà đầu tư sẽ là chủ sở hữu cơ sở kinh doanh vì được đứng tên trên hợp đồng công chứng thuê nhà với chủ nhà.
  2. 2. Nhà đầu tư được cam kết nhận tiền cố định hàng tháng cho tới khi hoàn vốn.
  3. ...xem thêm